artykułowany


artykułowany
artykułowany {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'precyzyjnie wyróżniający, wyodrębniający poszczególne dźwięki (mowy); zrozumiały, jasny, wyraźny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mowa artykułowana. Głos artykułowany. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • artykułowany — 1. imiesł. przymiotnikowy bierny czas. artykułować (p.) 2. «o mowie, głosie: składający się z poszczególnych dźwięków; zrozumiały, jasny, wyraźny» …   Słownik języka polskiego

  • aspiracja — ż I, DCMs. aspiracjacji; lm D. aspiracjacji (aspiracjacyj) 1. zwykle w lm «dążenie do czegoś, pragnienie osiągnięcia czegoś (najczęściej: w odniesieniu do ambitnych zamierzeń, celów, ideałów życiowych itp.); ambicja, wymaganie» Aspiracje naukowe …   Słownik języka polskiego

  • głos — m IV, D. u, Ms. głossie; lm M. y 1. «dźwięk (artykułowany) wydawany przez istoty żyjące, mowa, śpiew; także wszelkie bodźce zewnętrzne oddziałujące na zmysł słuchu, brzmienie czegokolwiek» Donośny, mocny, słaby głos. Cienki, gruby głos. Dźwięczny …   Słownik języka polskiego

  • bezdźwięczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niemający czystego, dźwięczącego brzmienia; przytłumiony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezdźwięczny ton źle odlanego dzwonu. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dwuwargowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} o spółgłoskach: artykułowany ze zwarciem warg (np. {{/stl 7}}{{stl 8}}p, b, m{{/stl 8}}{{stl 7}}) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dźwięczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, dźwięcznyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający mocne, czyste, harmonijne brzmienie i wywołujący dzięki temu przyjemne wrażenie słuchowe : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zawołać,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień